PRIVACY BELEID

Als u hier bent, is dat omdat u meer wilt weten over uw verplichtingen en rechten als gebruiker van deze website https://zwembadpomp.com en dat is prima. Het is onze plicht u te informeren en uw plicht om naar behoren te worden geïnformeerd.

In dit privacybeleid informeren wij u in alle openheid over het doel van deze website en alles wat te maken heeft met de gegevens die u ons verstrekt, alsmede over de verplichtingen en rechten die op u rusten.

Om te beginnen moet u weten dat deze website is aangepast aan de huidige regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, die van invloed is op de persoonlijke gegevens die u ons met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt en de cookies die wij gebruiken om deze website correct te laten functioneren en zijn activiteit uit te voeren.

In het bijzonder voldoet deze website aan de volgende voorschriften:

De GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen), dat is de nieuwe verordening van de Europese Unie die de regulering van de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende EU-landen eenvormig maakt.

De LOPD (organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, het reglement voor de ontwikkeling van de LOPD) regelt de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen die de verantwoordelijken voor een website of blog op zich moeten nemen bij het beheer van deze informatie.

De LSSI (Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel), die economische transacties met elektronische middelen regelt, zoals in het geval van deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is Álvaro Eduardo Bracamonte Martins

De gegevens die u ons met uw toestemming en in overeenstemming met het in dit privacybeleid vastgestelde gebruik verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, waarbij de verantwoordelijke voor dit bestand is: Álvaro Eduardo Bracamonte Martins. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

De persoonsgegevens die u ons, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekt, zullen worden opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden die hieronder in dit Privacybeleid worden uiteengezet en beschreven, tot op het moment dat u ons verzoekt deze te wissen.

Wij informeren u dat dit Privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd, om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of wijzigingen in onze activiteiten, waarbij te allen tijde het beleid van kracht is dat op de website is gepubliceerd. U zult van deze wijziging in kennis worden gesteld voordat zij van toepassing wordt.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor uw gemoedsrust dient u te weten dat wij u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen om uw gegevens te verzamelen voor het in elk afzonderlijk geval aangegeven overeenkomstige doel, hetgeen impliceert dat u, indien u deze toestemming verleent, dit Privacybeleid hebt gelezen en aanvaard.

Wanneer u deze website opent en gebruikt, neemt u de status van gebruiker aan met de bijbehorende rechten en plichten.

Als je ouder bent dan 13 jaar, mag je je als gebruiker van deze website registreren zonder voorafgaande toestemming van je ouder of voogd.

Als je jonger bent dan 13 jaar, heb je de toestemming van je ouders of voogden nodig voor de verwerking van je persoonsgegevens.

REGISTRATIE EN DOEL VAN UW GEGEVENS

Afhankelijk van het formulier of onderdeel waartoe u toegang hebt, vragen wij u alleen om de gegevens die nodig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden. U moet te allen tijde uw uitdrukkelijke toestemming geven wanneer wij u om persoonlijke informatie vragen voor de volgende doeleinden:

Deze mededelingen zullen altijd betrekking hebben op onze producten, diensten, nieuws of promoties, alsmede op de producten of diensten die volgens ons voor u van belang zijn en die kunnen worden aangeboden door medewerkers, bedrijven of partners waarmee wij promotie- of commerciële samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten.

Indien dit het geval is, garanderen wij dat deze derden nooit toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens, met de hieronder opgesomde uitzonderingen, zijnde in elk geval deze mededelingen gedaan door Álvaro Eduardo Bracamonte Martins, als eigenaar van de website.

Deze website toont affiliate producten van derden. Specifiek van AMAZON.

Dit betekent dat wanneer u op “Nu kopen” of iets dergelijks klikt, u wordt doorgestuurd naar de pagina waar de producten worden aangeboden.

In dit geval moet u weten dat wij alleen links aanbieden en faciliteren naar de pagina’s en/of platforms van deze derden waar de producten die wij tonen kunnen worden aangeschaft, om het zoeken en gemakkelijk aanschaffen ervan te vergemakkelijken.

Deze gelinkte pagina’s van derden zijn niet gecontroleerd, noch onderworpen aan controles of aanbevelingen door ons, en daarom zal Álvaro Eduardo Bracamonte Martins in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, voor de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik ervan op alle gebieden, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de privacy van de gebruiker, de verwerking van persoonsgegevens of andere maatregelen die kunnen worden vastgesteld.

Daarom raden wij u aan alle gebruiksvoorwaarden, aankoopvoorwaarden, privacybeleid, wettelijke mededelingen en/of soortgelijke kennisgevingen van deze gelinkte sites vooraf zorgvuldig te lezen voordat u overgaat tot de aankoop van deze producten of het gebruik van de websites.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en wijziging van de gegevens die u naar Álvaro Eduardo Bracamonte Martins stuurt, waarbij u ons ontslaat van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Met andere woorden, u bent in elk geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en u verbindt zich ertoe deze gegevens naar behoren bij te werken.

Zoals vermeld in dit Privacybeleid, stemt u ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

AFMELDINGEN EN HERROEPINGSRECHT

Als eigenaar van de gegevens die u ons hebt verstrekt, kunt u te allen tijde uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar alvaronichoss@gmail.com en een fotokopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen als geldig bewijs.

Evenzo kunt u zich op elk moment uitschrijven om de ontvangst van onze nieuwsbrief of andere commerciële communicatie stop te zetten, rechtstreeks vanuit dezelfde e-mail die u hebt ontvangen of door ons een e-mail te sturen naar alvaronichoss@gmail.com.

TOEGANG TOT GEGEVENS VOOR REKENING VAN DERDEN

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en de ontwikkeling van de activiteiten van deze website, delen wij u mee dat wij gegevens delen met de volgende dienstverleners onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden.

U kunt er zeker van zijn dat deze derden dergelijke informatie niet mogen gebruiken voor enig doel dat niet specifiek geregeld is in onze omgang met hen onder de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze website wordt gehost door https://www.webempresa.com, met als commercieel merk Webempresa Europa S.L. die hostingdiensten levert zodat u toegang tot onze site kunt krijgen en erop kunt surfen. U kunt het privacybeleid en andere juridische aspecten van dit bedrijf raadplegen op de volgende link: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html.

Onze website maakt gebruik van reclameservers om de commerciële inhoud die u op onze pagina’s ziet mogelijk te maken. Deze advertentieservers gebruiken cookies om hen in staat te stellen de inhoud van advertenties af te stemmen op de demografische profielen van de gebruikers:

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc., een vennootschap uit Delaware met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gebruiker kunt u, bij de uitoefening van uw rechten, de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten.

Door gebruik te maken van deze website, in overeenstemming met de informatie in dit Privacybeleid, stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google, als een externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op deze website weer te geven. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te gaan: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google maakt gebruik van reclamepartners om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die zij via uw bezoeken aan deze en andere websites verzamelen (met uitzondering van uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer), gebruiken om u advertenties aan te bieden over producten en diensten die voor u interessant zijn. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en informatieverzamelingspraktijken en opt-in of opt-out procedures, verwijzen wij u naar ons COOKIEBELEID.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Als eigenaar van de website heeft Álvaro Eduardo Bracamonte Martins alle technische en organisatorische maatregelen getroffen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de door haar verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en om het verlies, de wijziging en/of de toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

Wij herinneren u eraan dat u voor meer informatie onze pagina’s Juridische kennisgeving en Cookiesbeleid kunt raadplegen.